Regulamin serwisu KOKSLISTA.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług.

1. Definicje

1.1. Usługodawca - Jest to osoba prywatna Filip Filak z siedzibą w Kietrzu 48-130 przy ul. Głowackiego 13 m1, [email protected].

1.2. Serwis - Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę o nazwie: kokslista.pl.

1.3. Regulamin - Zbiór zasad korzystania z Serwisu.

1.4. Użytkownik - Anonimowa osoba, która korzysta z serwisu.

1.5. Klient - osoba fizyczna, która dokonała zakupu w Serwisie.

1.6. Sprzedawca - Inaczej rozumiany jako Usługodawca.

1.7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

1.8. Informacja handlowa - informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2.2. Użytkownik korzystający ze strony internetowej akceptuje regulamin i oświadcza, że dołoży wszelkich starań by go przestrzegać.

2.3. Wszelkie umieszczane treści w serwisie internetowym nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników.

2.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników oraz Klientów serwisu lub osoby trzecie z korzystaniem z Serwisu.

2.5. Użytkownik korzystający z usług Serwisu bierze na siebie całą odpowiedzialność i oświadcza, wykorzystywać dostępne materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługi

3.1. Jedynymi usługami płatnymi jest wyróżnienie serwera oraz banneru reklamowego, które zapewnia Serwis.

3.2. Zabrania się udostępnianie treści nie będących zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3. Informacje który będą przetwarzane muszą być wyłącznie związane z tematyką gry minecraft.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zdjęcia wyróżnienia bądź banneru reklamowego z Serwisu bez podawania powodu.

3.5. Okres wyróżniania serwera oraz banneru reklamowego obowiązuje do czasu funkcjonowania https://kokslista.pl

4. Płatności i realizacja zamówienia

4.1. Płatności zapewnia firma ePłatności Sp. z o.o. Sp. k., metody płatności:

Paysafcard: [email protected]

PayPal: [email protected]

Przelew: [email protected]

4.2. Usługi są realizowane od razu po zaksięgowanie wpłaty na koncie.

Organizator płatności:

ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.

REGON: 366165170

NIP: 5512627897

KRS: 0000655383

5. Reklamacja

5.1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

5.2. Zakupy dokonane w Serwisie nie podlegają zwrotom.

5.3. Po zawarciu Umowy sprzedaży z Usługodawcą nie ma możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Polityka prywatności

6.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

6.2. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (czyli „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej https://kokslista.pl/polityka.

6.3. Dane osobe dobrowalnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Realizacji usług elektronicznych

Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora

6.4. Dane o Użytkowniach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Prowadzenie statystyk

Remarketing

Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników

Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora

6.5. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

6.6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

6.7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

6.9. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na podstronie o pełnej treści polityki prywatności https://kokslista.pl/polityka.

6.10. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Serwis nie jest powiązany z firmą Mojang AB, producentem gry "Minecraft".

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w serwisie.

7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.